> Anasayfa
Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight
Hogeldiniz
Gelien teknolojinin tüm imkanlarn kullanarak üretimine devam eden BURSA APKA olarak biz aldmz sorumluluun bilincinde teknolojiyle içice ve tamam yerli üretim olan ürünlerimizle promosyon sektörüne hizmet vermeye devam etmekteyiz. Sizlerden aldmz destekle her geçen gün dahada kararl bir ekilde kaliteli iler yapma inancnda olacamzdan eminiz.

APKA TARH

lk apka kullanmnn eski Msr ve Yunan zamannda Teb ehrinde bulunan mezarlarda erkeklerin giydiklerine rastlanlmtr. MÖ 3200 ylnda Msrda erkelerin balarnda tüyler, krallarnn ise taçlar yada peruklar üzerine geçirilmi bezlerin olduu bilinmektedir. MÖ 3000 yllarnda Girit adasnda yaayan Minoslularn balarnda uzun sivri tepeli apkalar, Asurlularn kendilerine özgün yuvarlar apkar vard.

Eski Yunanistanda apkay yoksullar giyer ve o tarihlerde Petasos denirdi.

Eski Roma imparatorluunda ise durum tam tersine apkay zenginler giyerdir.
Yoksullarn ve kölelerin giymesi yasak olan apka, ancak kölelikten kurtulunca özgürlüün simgesi olarak konik apkalar giyilirdi. Ortaçada deri  taklmaya balanmtr. 11. yy ‘a kadar sürecek Hrstiyan geleneinde kadnlarn balarn örtmek için vual kullanlr, daha sonra vual yerini tepesi sivri kukuleta, boynu ve omuzlar örten yüzü açkta brakan balklara dönülür.

Dou toplumlar apkadan daha uzaktrlar ve genelde saçlarn süslemektedirler. MS 11 ve MS 13 yüzyllarda yaplan haçl severleri, doudaki bu saç süsleme kültürünü Batya tanmasna neden olur. Batl kadnda saçn ta ve boncuklarla süslemektedir. 15.yy’da çeitler ve renkler artmaya balar. ngiltere kral 8.Henry’nin portreleri 16.yy’da kral apkalarnnda çeitlendii gösterir. Bu apkalar ya büyük tüylü bereler yada büyük kenarldrlar. Kadnlarn kullandklar vualler bu yüzyldada görülmektedir. Yüzün iki yanna sarkakta olan sonralar ban arkasn da örten balklara gönüecek buna da Fransz kukuletas ad verilecektir. 17.yy’da ngiliz ovalyelerinin kulandklar apkalara Sombrero denilirdi. Bunlar hem geni kenarl hemde tüylerle süslüdür. Yine bu yüzylda bayan apka moda evlerinin açlmaya balanldn görürüz ilk 1529 yllarndaki kaytlarda Milan ve kuzey talyada hasr, erit vb materyaller kullanarak apka yapalara “Millaners” denilirdi.

O zamanlar çok moda olan bu apkalar daha sonralar sviçre ve talyan hasrlar yerini emitasyon hasrlara brakmtr. Günümüzde kullanlan bere yine bu devirlerde talyanlar ve Franszlar tarafndan yaplmtr. Bunlar genelde kat, kuru ot ve at klndan yaplmtr.

18.yy peruun altn çadr. Kadnlar kule biçimde topladklar saçlarn biblolarla süslerdi.

Fransz devrimi hem erkelerde hemde kadnlarda saçlarda bir sadeleme getirmektedir.

Kadnlar dantel yada hasr apkalar kullanrlar, büyük apkalara ise siperlikler taklrd. Erkeklerde silindir apkalar yagn bir biçimde kullanrlrd. 1860’da hasr, 1870’de melon apkalar yaygnlar. 1890’da ise fötr’den yaplm apkalar moda olur ve yaygnlar. Hasr apkalarn en kalitelisi ise üç yüzyl önce Avrupaya getirilmi olan ve geldii yerin adyla anlan “Panama” apkalardr. Bu apkalar yapl özelliklerinden çok dokumann elle olmas ve dokusundaki hasrn günee kar dayankl olmas ile ünlüdür. 19.yy’da kadnlar saçlarn türbanlar, torba bonelerle gizlerlerdi. Hasrdan apkalarn kurdele ve fiyonklarla süslerlerdi. 20. yy apkalarna ekil veren ise I.Dünya Savadr. Savatan önce kunduz kürkünden yaplan büyük apkalar, savatan sonra yerini çan biçimde küçük apklara brakr. 1920’lerde kalarna kadar inen apkalar, erkeklerde ise fötr ve melonlar gözdedir.

1950’lerde hazr giyim dünya modasnda hzla yerini alrken apkada ona uygun olarak deiim sürecine girmi ve deiime uramtr. 1960’larda saçlar iyice açlmaya balam apkann yerini kuaförlerde yaplan boyalar ve yine kuaförlerde sklan saç spreyleri almtr. Fakat bu akda çok ksa sürmü ve yerini doalla brakmtr.

Bugün günümüzde bay ve bayanlar apkay tercih ederken kullanm kolay yamur ve soukta koruyucu, katlanabilir olmasna dikkat ediyorlar.
BURSADA HAVA
BURSA
Anket
Aktif Anket Yok!
TASARIM
ANA MEN
RNLERMZ
ONLNE DESTEK